Majandusaasta aruande esitas õigeaegselt vaid 53% kohustatutest

15.07.2021 | 12:40

    • Jaga

15.07.21. Tähtaegselt ehk 30. juuniks on möödunud aasta majandusaasta aruande registripidajale esitanud 53% aruandekohustuslikest ühingutest. Kokku oli neid juriidilisi isikuid, kes 30. juuniks majandusaasta aruande esitama pidid, üle 250 000, kuid tähtaegselt esitajaid oli veidi üle 130 000.

Justiitsministeerium koos Tartu Maakohtu registriosakonnaga tänavad neid, kes on olnud õiguskuulekad ja aruanded õigeaegselt esitanud ning tuletavad meelde, et majandusaasta aruande esitamine on seadusest tulenev kohustus. Aruanne tuleb esitada ka neil, kellel majandustegevust eelneval perioodil ei ole toimunud.

„Kuigi hea meel on selle üle, et tähtaegselt esitatud aruannete arv igal aastal tõuseb, tuleb kahjuks möönda, et protsentuaalselt on neid juriidilisi isikuid, kes aruande esitamata jätavad, siiski järjest rohkem. See tuleneb asjaolust, et äriregistrisse kantud juriidiliste isikute arv tõuseb. On tavaline, et juulikuu jooksul aruandeid veel laekub, kuid kahjuks on jätkuvalt veidi üle 20% neid, kes seaduse ees oma kohustust ka hilinenult ei täida ja kelle üle äriregistri pidaja peab hakkama järelevalvet teostama,“ nentis justiitsministeeriumi kohturegistrite talituse juhataja Margit Veskimäe.

Soovime rõhutada, et õigeaegselt esitatud aruanne ei ole vajalik üksnes riigile, vaid näitab eeskätt ettevõtte usaldusväärsust koostööpartneritele ning võimaldab koostada tõeseid majandusprognoose ja hinnata majanduskasvu.

Tartu Maakohtu kinnistus- ja registriosakonna kohtudirektor Hans Moks selgitas, et majandusaasta aruandeid saab esitada läbi ettevõtjaportaali https://ettevotjaportaal.rik.ee/, kus on lisaks võimalik tasuta näha endaga seotud juriidiliste isikute andmeid ning nende õigsust kontrollida. „Palume kindlasti üle vaadata kontaktandmed, mille kaudu registripidaja vajadusel ühendust saaks võtta,“ lisas ta.

Justiitsministeeriumi avalike suhete talitus