Majandusaasta aruannete esitamise tähtaeg on 30. juuni

30.04.2024 | 14:51

Justiitsministeerium tuletab meelde, et kõik juriidilised isikud, kellel on majandusaasta aruande esitamise kohustus ja kelle majandusaasta lõppes 31.12.2023, peavad esitama majandusaasta aruande 30. juuniks. Kuna sel aastal langeb tähtaeg pühapäevale, siis loetakse tähtaegseks ka 1. juulil esitatud aruanded. Majandusaasta aruanne tuleb esitada ka juhul, kui majandustegevust ei ole toimunud.
    • Jaga

Majandusaasta aruande saab esitada registrile elektrooniliselt e-äriregistri portaali või notari kaudu. Justiitsministeerium soovitab aruande esitamisel üle kontrollida ka registrisse kantud andmete õigsuse, kas juhatuse liikmete volitused kehtivad ja tegelike kasusaajate andmed on õiged. 

„Õigeaegselt ja korrektselt esitatud aruanne suurendab ühingu usaldusväärsust ning annab teavet ettevõtte majandusliku olukorra ja jätkusuutlikkuse kohta. See on vajalik eelkõige äriühingu juhtkonnale, kui ka teistele huvitatud osapooltele,“ selgitas justiitsminister Madis Timpson ning lisas: „Veelgi enam, tähtaegselt esitatud aruanded tagavad ka läbipaistva, usaldusväärse ja konkurentsivõimelise ettevõtluskeskkonna ning aitavad kaasa majanduse terviklikule arengule.“

Kohustuse õigeaegselt täitmata jätmisel võib registripidaja alustada aruandluskohustuse täitmiseks juriidilise isiku kustutamist või trahvimist. Registrist kustutatakse vaid need aruande esitamata jätnud juriidilised isikud, kellel pole registrist nähtavat vara, pooleli olevaid menetlusi ega maksuvõlgu. 

Kandeavaldusega võib osaühing taotleda registrist enda kustutamist, kui osaühing ei ole tegevust alustanud ning seda kinnitavad kõik juhatuse liikmed ja kõik osanikud. 

Palume esitada majandusaasta aruanne äriregistrile õigeaegselt.

Elisabet Mast

Avalike suhete nõunik