Maris Lauri: erakonnad ei tohiks kasutada avalikke vahendeid poliitiliseks tegevuseks

14.02.2022 | 16:45

Justiitsminister Maris Lauri tutvustas täna riigikogu korruptsioonivastases erikomisjonis sel aastal plaanis olevaid muudatusi korruptsiooni vähendamiseks ja tõi välja ettepaneku, et edaspidi ei tohiks erakonnad kasutada avalikke vahendeid poliitiliseks tegevuseks, välja arvatud erakonnaseaduse alusel makstavaid riigieelarvelisi eraldisi. Samuti rääkis minister eelmisel aastal riigi läbipaistvuse suurendamiseks ellu viidud tegevustest nagu lobistidega kohtumiste avalikustamine ja huvide konflikti vältimise juhis ministritele ja nende nõunikele.
    • Jaga

„Üks olulisemaid muudatusi, mida justiitsministeerium plaanib, on see, et Erakondade Järelevalve Komisjoni võimalused rikkumisi uurida laienevad. Näiteks on kavas luua õiguslik alus, et küsida dokumente, teavet ja selgitusi ka kolmandatelt isikutelt. Kui varasemalt oli avalike vahendite kasutamine erakondadele ja nende liikmetele keelatud vaid valimiskampaaniateks, siis eelnõu näeb ette, et seda ei tohi teha ka poliitiliseks tegevuseks. Samuti on ettepanek kehtestada konkreetne 15 päeva pikkune tähtaeg, mille jooksul tuleb keelatud annetus selle tegijale tagasi kanda,“ rõhutas justiitsminister Maris Lauri.

Justiitsministeeriumis on valmimas ka korruptsioonivastase seaduse muutmise väljatöötamise kavatsus, mis on plaanis saata lähiajal laiemale ringile arvamuse avaldamiseks.

„Mul on hea meel tõdeda ka seda, et eelmisel aastal ellu viidud korruptsioonivastased tegevused on puudutanud mitut ministeeriumi, mis näitab, et läbipaistvuse suurendamine on teema, millesse panustavad paljud,“ ütles Maris Lauri.

Õigusloome protsessi läbipaistvuse suurendamiseks lisati eelnõude mõjude hindamise kontrollküsimustikku küsimused, mis aitavad hinnata eelnõude mõju korruptsiooni aspektist; võeti vastu lobistidega suhtlemise head tava; kiideti heaks ministrite ja nende nõunike huvide konflikti vältimise juhis. Riigihangete läbipaistvuse suurendamiseks tehti arendus, et hankija saab märkida riigihangete registris huvide konflikti puudumise kinnituse.

Ärikeskkonna läbipaistvuse suurendamiseks tõstab justiitsministeerium noorte teadlikkust. Valmisid ettevõtluserialade õppejõududele ja tudengitele e-õppematerjal koos enesekontrolli küsimustega.

Planeeringute ja ehituslubade valdkonna läbipaistvuse suurendamiseks muudeti planeerimisseadust ja teisi seotud seadusi, millegi luuakse keskne planeeringute andmekogu.

Riigi osalusega äriühingute ja riigi asutatud sihtasutuste tegevuse läbipaistvuse suurendamiseks muudeti riigivaraseadust. Näiteks toimub iga kolme aasta tagant riigi kui omaniku ootuste uuendamine. Majandusaasta aruande raames tuleb anda ülevaade ka vastutustundliku ja jätkusuutliku tegevuse põhimõtete järgimisest.

Spordieetika poolelt on Eesti Antidopingu ja Spordieetika SA  arendatud spordikorruptsiooni vastaseks kompetentsikeskuseks. Plaanis on spordipettuste teemaline uuring.

Maria-Elisa Tuulik

Avalike suhete nõunik