Maris Lauri ÜRO Peaassambleel: digitaliseeritus annab korruptsiooni ennetamisel kindla eelise

03.06.2021 | 18:04

    • Jaga

03.06.21. ÜRO Peaassamblee korruptsioonivastasel eriistungil võeti vastu poliitiline deklaratsioon, millega kinnitati ühist kavatsust tõhustada rahvusvahelist koostööd korruptsioonivastases võitluses. Videosõnavõtuga astus üles justiitsminister Maris Lauri, kes tõi esile tehnoloogiliste lahenduste potentsiaali läbipaistvuse ja usalduse suurendamisel ja seeläbi erinevate korruptsiooniriskide ennetamisel.

„Läbipaistvus on üks peamisi korruptsiooni vastaseid tegureid. Mõõdupuu seisneb selles, kui palju teavet on inimestele kättesaadav ja millistel tingimustel,“ ütles justiitsminister Maris Lauri oma sõnavõtus.

„Eestis usume me kindlalt eelistesse, mida digitaaliseruv ühiskond endaga kaasa toob. Näiteid, kuidas IT-lahendused läbipaistvust suurendada aitavad, meil jagub,“ rõhutas ta. 

Veel on Lauri sõnul korruptsiooni ennetamisel oluliseks faktoriks inimeste usaldus ja kõrged ootused oma riigi suhtes. 

„Mida rohkem usaldatakse institutsioone, näiteks poliitikuid, kohtusüsteemi ja politseid, seda rängem hukkamõist korruptsiooni ilmsiks tulekul järgneb. Usaldavatel inimestel on institutsioonide suhtes ka kõrgemad ootused, mistõttu moraalinormide rikkumist nende esindajate poolt pannakse kiivamalt tähele,“ lisas justiitsminister.

Justiitsministeeriumi avalike suhete talitus