Michal: põhiõiguste kaitse väärib meie erilist tähelepanu

01.09.2011 | 00:00

    • Jaga
Justiitsminister Kristen Michal rõhutas täna õppeaasta alguses Sisekaitseakadeemia aktusel peetud kõnes, et kuna karistusõiguse valdkonnas riivab riik enim inimeste põhiõigusi, väärib nende õiguste kaitse riigi poolt ka erilist tähelepanu.

Michal tõi välja, et inimeste põhiõigused ja nende kaitse on oluline kriminaalpoliitika valdkond, mis puudutab kõiki õppureid nii kadettide ja magistrantide kui kodanike ja tulevaste spetsialistidena.

„On ju nimelt karistusõigus see valdkond, kus riik kõige enam inimeste põhiõigusi riivab. Seetõttu väärib põhiõiguste kaitse ka meie erilist tähelepanu. Ka selle kooli lõpetajaist ja teie töisest tegevusest tulevikus sõltub suurel määral see, kui hästi on meie põhiõigused kaitstud,“ rääkis Michal.

Justiitsministri sõnul on Eesti õigusloome pärast iseseisvuse taastamist arenenud erakordse kiirusega ja on loomulik, et ühel hetkel pole esmatähtis enam uute seaduste tegemine vaid sama oluliseks saab olemasoleva õiguse ja praktika ülevaatamine ning korrastamine. 

„Kriminaalpoliitikas on sellest heaks näiteks ja oluliseks sammuks praegu käimasolev karistusõiguse revisjon. Nagu ka Riigikohtu esimees on osundanud, vajavad kehtivad seadused ja karistused analüütilist ülevaatamist. Sedamööda, kuidas areneb ja muutub ühiskond, teeb kahjuks sama ka selle tumedam pool ning muutuma peab ka kriminaal- ja karistuspoliitika,“ sõnas Michal.

Samas rõhutas Michal, et lootma ei tohi jääda vaid asjakohastele seadustele, aga tähelepanu peab pöörama ka kuritegude ärahoidmisele.

„Jah, tegutseda tuleb seadustega kooskõlas, mitte neid eirates või nende piiril balansseerides. Aga üks oluline vahe taasiseseisvumisjärgse ajaga ongi võimalus keskenduda juba kuritegude ärahoidmisele. Täna on kriminaalpoliitikas ennetustegevus üks oluline nurgakivi,“ tõdes Michal oma kõnes.

Minister märkis, et justiitskolled¾isse oli tänavu läbi aegade tihedaim konkurents.

„See näitab, et Eesti noored usaldavad akadeemias pakutavat haridust ja tulevast töökohta sisejulgeoleku valdkonnas. See näitab ka seda, et Eesti noored soovivad anda oma panuse meie ühise julgeoleku ja turvalisuse tagamisse.  Mis omakorda tähendab nii suurt võimalust kui suurt vastutust,“ ütles Michal õppuritele jõudu soovides.

Lugupidamisega

Priit Talv
Pressiesindaja
Justiitsministeerium
Tel: 620 8118
GSM: 5305 6590

Justiitsministeeriumi avalike suhete talitus