Ministeerium asub kohtuhaldussüsteemi kaasajastama

05.02.2024 | 15:19

Justiitsminister Kalle Laanet saatis huvirühmadele arvamuse avaldamiseks eelnõu väljatöötamise kavatsuse, millega plaanitakse muuta kohtute haldamise senist korraldust. Muudatusega antaks esimese ja teise astme kohtute haldamise ülesanded valdavalt justiitsministeeriumilt üle kohtusüsteemile.  
    • Jaga

Laaneti sõnul on kohtute haldamine praegu killustatud ning rollid ja pädevused jagunevad erinevate institutsioonide vahel. „Praeguse süsteemi jätkumine ei loo soodsat pinnast efektiivseks halduseks ega tänapäevaste vajadustega kohanemiseks. Muudatusega tahame luua senisest kvaliteetsema ja ühtsema kohtuhaldussüsteemi, mis omakorda kindlustaks ka õigusmõistmise usaldusväärsust,“ rääkis ta.
 
Ettepanek näeb ette uue strateegilise tasandi otsustuskogu ning kohtusüsteemi eraldiseisva teenistuse loomise kohtute igapäevase tegevuse arendamiseks ning tugiteenuste ühetaoliseks ja heal tasemel pakkumiseks (nt IT, personal, kommunikatsioon, kantselei, turvalisus).
 
Justiitsministri sõnul on kohtuhaldusmudeli ülevaatamise vajadust varasemalt palju rõhutatud ning mullu oktoobris sai uue kohtuhaldusmudeli väljatöötamiseks kokku kutsutud töörühm. Töörühma kuuluvad justiitsministeeriumi, Riigikohtu, Viru maakohtu, Tallinna ringkonnakohtu ja Tartu maakohtu esindajad ning Tartu kohtute kohtudirektor.
 
Justiitsministeerium ootab huvirühmade tagasisidet ja arvamusi 23. veebruarini e-aadressil [email protected]

Kohtute seaduse muutmise seaduse eelnõu (kohtuhaldusmudel) väljatöötamise kavatsusega saab tutvuda siin.

Elisabet Mast

Avalike suhete nõunik