Ministeerium asub lahendama autoriõiguse seaduse kitsaskohti

02.01.2024 | 13:18

Justiitsminister Kalle Laanet saatis huvirühmadele kooskõlastamiseks seaduseelnõu väljatöötamiskavatsuse, mille eesmärk on parendada autoriõiguse seaduse praktikas kasutamist ning tagada õiguste omajatele suurem õiguskindlus.  
    • Jaga

 Laaneti sõnul on väga oluline, et riik pakuks meie autorite õigustele tõhusat kaitset. „Seadust kasutades oleme aru saanud, et on kohti, kus saaksime veel paremini teha. Mitmetele kitsaskohtadele on tähelepanu juhtinud ka autorid ja nende esindajad. Kaardistasime need probleemkohad ning töötasime välja võimalikud alternatiivid. Välja ei ole pakutud terviklahendusi, sest nendeni soovimegi huvigruppidega koostöös jõuda,“ selgitas ta.
 
Ühe muudatusena soovib ministeerium parendada erakopeerimise tasu jaotamise süsteemi. „Erakopeerimise tasuga hüvitame õiguste omajatele kahju selle eest, et inimesed nende loomingut erakasutuseks kopeerivad. Paraku on selle raha jaotamine autorite ja teiste õiguste omajate vahel tekitanud mitmeid vaidlusi. Tahame, et see süsteem oleks tulevikus kõigile osapooltele lihtsam ja läbipaistvam ning õigusvaidlusi tekiks vähem,“ sõnas justiitsminister.
 
Olulise muudatusena soovib ministeerium kehtestada ka kaasaegsed blokeerimismeetmed veebipiraatluse tõkestamiseks. Selleks antaks esialgse plaani kohaselt Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametile pädevus teha internetiteenuse pakkujatele ettekirjutus, et viimased blokeeriksid autoriõiguseid ja nendega kaasnevaid õiguseid rikkuvale lehele Eesti territooriumil juurdepääsu. 
 
„Sarnast lahendust kasutatakse juba meie inforuumi turvamiseks julgeoleku eesmärkidel. On väga oluline, et praeguses kiiresti arenevas digimaailmas laiendaksime seda võimalust ka autoriõigusele ning annaksime õiguste omajatele litsentseerimata sisupakkujate eest parema kaitse,“ märkis justiitsminister. 
 
Lisaks soovib justiitsministeerium kaasajastada autoriõiguse komisjoni tööd ning täpsustada seadust ajakirjandusväljaannete kirjastajate õigustega seonduvalt.
 
Justiitsministeerium ootab huvirühmade tagasisidet 5. veebruarini e-aadressil [email protected]

Elisabet Mast

Avalike suhete nõunik