Ministeeriumid otsivad algatusi kiusamise ennetamiseks

13.07.2021 | 11:19

    • Jaga

13.07.21. Justiits- ja siseministeerium kuulutavad välja Euroopa kuriteoennetuse võrgustiku konkursi leidmaks parimaid algatusi kiusamise ja vägivalla ennetamiseks ning vähendamiseks noorte hulgas. Konkursi peapreemia on 10 000 eurot, lisaks antakse välja kaks 5000-eurost auhinda.

Justiitsministeeriumi analüüsitalituse nõunik Anu Lepsi sõnul on Euroopa parimate ennetusprojektide valimine Euroopa kuriteoennetuse võrgustiku suurim avalik sündmus. „Juba paarkümmend aastat toimunud konkursil on ühel korral peaauhind ka Eestisse tulnud, 2017. aastal valiti 18 riigi seast parimaks Põltsamaa Ühisgümnaasiumi küberkaitse projekt,“ meenutas Leps.

Tänavusele konkursile, mida korraldab eesistujariik Sloveenia, oodatakse projekte, mis toetavad laste ja noorte kiusamiskäitumise ennetamist ja noorte seas vägivalla vähendamist, seda nii veebis kui mujal. Kandideerima sobivad nii alles alustavad, käimasolevad või juba lõppenud projektid ja tegevused. 

Konkursile oodatakse algatusi, mis:

  • kujundavad käitumisnorme ja edastavad ennetussõnumeid;
  • tegelevad noorte igapäevases sotsiaalses suhtlusvõrgustikus kuritegevusse värbamise ennetusega, sh pöörates tähelepanu vähesemate võimalustega noortele;
  • pööravad tähelepanu noortele, kellel on suurem potentsiaal süütegusid toime panna ja kes seda on juba teinud;
  • pakuvad kahjude vähendamise ja taastava õiguse võimalusi.

Samuti on oodatud noorte vägivalla vähendamise eesmärgiga turvalise ruumiloome projektid, mis aitavad kuritegude toimepanemise võimalusi vähendada kas olemasolevas või loodavad keskkonnas. Lisaks on oodatud algatused, mis panustavad juba karistust kandvate noorte taasühiskonnastamisse ja neile mõtestatud sekkumiste pakkumisega karistuse kandmise ajal.

Julgustame kandideerijaid projektide planeerimisel kasutama erinevaid tõenduspõhiseid meetodeid, mis aitavad kuritegevust ennetada ja vähendada.

Projekt tuleb esitada hiljemalt 17. septembriks 2021 inglisekeelsel vormil justiitsministeeriumisse aadressil konkurss@just.ee märksõnaga „ECPA 2021“. 

Seejärel valitakse esmalt riigisisesel konkursil välja nominent, kelle projekti esitab justiitsministeerium 15. oktoobriks valikukomisjonile, kuhu kuuluvad Euroopa kuriteoennetuse võrgustiku esindajad Sloveeniast, Portugalist, Prantsusmaalt ja Tšehhist.

Euroopa kolm parimat projekti tehakse teatavaks 8.-9. detsembril Ljubljanas toimuval Euroopa parimate kuriteoennetuse praktikate konverentsil. Eesti nominendi esindajatel on võimalus konverentsil osaleda. Lisaks enda projektiidee levitamisele saab konverentsil tutvuda teiste liikmesriikide heade praktikatega, sõlmida otsekontakte ja viia end kurssi valdkondlike arengutega teaduses.

Justiitsministeeriumi avalike suhete talitus