Ministri nõunikele muutub huvide deklareerimine kohustuslikuks

22.02.2021 | 18:38

    • Jaga

22.02.2021.Justiitsminister Maris Lauri tutvustas täna riigikogule esimesel lugemisel eelnõu, millega kehtestatakse ministrite poliitilistele nõunikele huvide deklareerimise kohustus.

Muudatuse tegemise eesmärk on hõlmata huvide deklaratsiooni esindajate hulka ka ministrite nn poliitilised nõunikud ehk need inimesed, kes avaliku teenistuse seaduse alusel täidavad peaministri ja ministrite abistavaid või nõustavaid ülesandeid.

„See on kindlasti vajalik samm korruptsioonivastases võitluses ning suurendab avaliku sektori otsuste läbipaistvust. Arvestades seda, et poliitnõunikel on oluline roll riigi poliitikas ning nad osalevad riigi jaoks oluliste otsuste kujundamisel ja vastuvõtmisel ning huvirühmadega suhtlemisel, on reaalne võimalus, et nad võivad sattuda huvide konflikti olukorda,“ ütles justiitsminister Maris Lauri.

„Seetõttu on mõistlik, et avalikkusel oleks ülevaade sellest, mis on poliitiliste nõunike majanduslikud huvid,“ rõhutas minister.

Huvide deklaratsiooni esindajate ringi laiendamise kohustus tuleneb Euroopa Nõukogu korruptsioonivastaselt ühenduselt GRECO.

Justiitsministeeriumi avalike suhete talitus