Mitteabielulise kooselu õigusliku regulatsiooni analüüs

20.07.2009 | 00:00

    • Jaga

Justiitsministeeriumil on valminud mitteabielulise kooselu ja selle õigusliku regulatsiooni analüüs.


Analüüsi peamiseks eesmärgiks oli fikseerida tänane õiguslik ja sotsiaalne olukord mitteabielulist kooselu, sealhulgas nii eri- kui samasooliste isikute kooselu puudutava regulatsiooni osas.

Analüüsi raames käsitletakse mitteabielulise kooselu mõistet ja olemust, sellise kooselu seost põhiõigustega, antakse ülevaade mitteabielulise kooselu eri regulatsioonivormidest ning kaardistatakse mitteabielulise kooselu erinevad õiguslikud aspektid tänases Eestis (sh. näiteks pärimisõiguses, maksuõiguses ja üürisuhetes).

Täna kohtus justiitsminister ka geiühenduste esindajaga, kellele tutvustati valminud analüüsi ning tehti ettepanek esitada ideed võimalike järgmiste sammude kohta hiljemalt 1.detsembriks. Samuti saadetakse analüüs tutvumiseks kõigile parlamendierakondadele, kellel palutakse samuti esitada omapoolne nägemus edasisest tegevusest 1.detsembriks.

Lisaks ootab justiitsministeerium analüüsis toodud võimalike tegevussuundade ning teema edasise käsitlemise osas konstruktiivseid ettepanekuid kõigilt asjast huvitatud isikutelt ja organisatsioonidelt.

Ülevaade on üleval justiitsministeeriumi veebilehel ning kõigile huvilistele tutvumiseks ja arutamiseks avalik ning kättesaadav siin

 

Lugupidamisega

Diana Kõmmus
Justiitsministeerium
Avalike suhete talitus
Tel. 620 8118
GSM 533 15431
[email protected]

Justiitsministeeriumi avalike suhete talitus