Mittetulundusühingute piiriülest tegevust soosiv algatus ootab arvamusi

15.09.2023 | 15:26

Justiitsministeerium ootab huvirühmade tagasisidet Euroopa Komisjoni algatusele, millega tahetakse MTÜ-dele luua senisest paremad võimalused Euroopa Liidus piiriüleselt tegutseda.
    • Jaga

Direktiivi ettepanekuga tahetakse vähendada bürokraatiat ning kõrvaldada õiguslikud takistused nendelt mittetulundusühingutelt, mis soovivad tegutseda rohkem kui ühes liikmesriigis. Kui täna soovib mõni MTÜ lisaks koduriigile tegutseda ka teistes Euroopa Liidu liikmesriikides, siis eksisteerivad piiriülesel tegutsemisel teatud piirangud. Mittetulundusühingute hõlpsam piiriülene liikumine suurendaks nende rolli majanduslike ja ühiskondlike väärtuste loomisel. 
 
Ettepaneku järgi kehtestatakse liikmesriikide õigussüsteemides mittetulundusühingutele täiendav õiguslik vorm – Euroopa piiriülene assotsiatsioon (ECBA) – mis on spetsiaalselt loodud piirülestel eesmärkidel ning peaks algatuse kohaselt vähendama tunnustamise ja asutamise õigus- ja halduskoormust teises liikmesriigis tegutsevatele mittetulundusühingutele. Kui ECBA on asutatud ühes liikmesriigis, tunnustatakse seda ettepaneku järgi automaatselt kõigis liikmesriikides. See tähendab, et MTÜ võib muuhulgas osaleda majandustegevuses ning rakendada täielikult oma potentsiaali kogu Euroopa Liidu ühtsel siseturul. 
 
Tegemist on Euroopa Komisjoni algatusega ehk see, kas ja mis kujul ettepanek vastu võetakse, selgub arutelude käigus. Seetõttu kaasatakse huvirühmad Eesti seisukohtade kujundamisse ning direktiivi eelnõu esitatakse arvamuse avaldamiseks. Justiitsministeerium ootab arvamusi hiljemalt 20. oktoobril 2023 aadressile [email protected]
 
Direktiivi eelnõu on kättesaadav siin. Hetkel on kättesaadav vaid ingliskeelne versioon, kuid eestikeelse tõlke avaldamisel on see kättesaadav samuti eelpool toodud lingi kaudu. 

Elisabet Mast

Avalike suhete nõunik