Parim kaitse korruptsiooni vastu on inimeste teadlikkus

29.10.2019 | 13:48

29.10.2019 Justiitsministeeriumi juhtimisel valmis huvide konflikti vältimise e-õppe koolituste sari, mis on loodud enam kui 100 000 avaliku sektori töötajale.
    • Jaga

29.10.2019. Justiitsministeeriumi juhtimisel valmis huvide konflikti vältimise e-õppe koolituste sari, mis on loodud enam kui 100 000 avaliku sektori töötajale.

„Meie avalikus sektoris töötab ligikaudu 130 000 inimest ning varem või hiljem puutuvad nad kokku huvide konfliktiga. See tähendab, et ametiisikute ametikohustuste ja erahuvide vahel tekib vastuolu. See omakorda võib viia korruptsioonini. Tihti ei osata aga selliseid olukordi ära tunda. Näiteks, kui tuleb otsustada mõne planeerigu üle, milles ametiisikul on endal selge huvi,“ ütles justiitsminister Raivo Aeg. „Seetõttu on oluline tõsta avaliku sektori ja üldsuse teadlikkust, et osataks huvide konfliktist hoiduda,“ lisas ta.

„Parim kaitse korruptsiooni vastu on teadlikkus, sest sellega muudame nihverdajate elu keerulisemaks ning hoiame ära teadmatusest tehtud eksimusi. Seetõttu soovime pakkuda kõigile võimalust end täiendada e-õppe kursuse abil,“ selgitas justiitsminister. „Kõiki avaliku sektori töötajaid klassiruumis õpetada oleks mõeldamatult ressursimahukas. Kummalisel kombel ei ole e-õpe avaliku sektori töötajate täiendkoolituses veel eriti kasutust leidnud, kuigi tal on võrreldes klassiruumi õppega mitmeid eeliseid. See on oluliselt säästlikum ja paindlikum,“ arutles Aeg.

Kursuse eesmärk on luua avaliku sektori töötajatele lihtne võimalus omandada kõige olulisemad teadmised korruptsiooni ja huvide konflikti vältimise kohta. Kursusel vastatakse näiteks küsimustele, kes on ametiisik; kellele kohalduvad korruptsioonivastased reeglid; millised need reeglid on; millal peab ennast taandama; kes on seotud isik; mis on lobi tegemine; kuidas käituda mõjutamise korral; mis on mõjuvõimuga kauplemine jne.

Kursus koosneb kaheksast moodulist. Selle osaks on lühikesed 3 kuni 7 minutised videod, mida saab vaadata YouTubest või läbida moodlest. Videotele on lisatud lingid ja failid materjalidega. Iga mooduli lõpus on ühe küsimusega test, mille peamiseks ülesandeks anda tagasisidet materjalidest arusaamise kohta.  Kursuse lõpus on üldtest, kus on küsimused kõikide loengute kohta - selle läbimiseks tuleb vastata õigesti 10-le küsimusele 12-st. Iga asutus saab kursust vastavalt oma vajadustele ka kohandada. Kui moodle’i keskkonna kasutamisel tekib küsimusi, saab pöörduda  aadressil [email protected]

2018. aastal registreeriti Eestis 378 korruptsioonikuritegu. Kõige rohkem esines korruptsiooni riigisektoris, järgnesid erasektor ja kohalikud omavalitsused. Üle poole omavalitsuste juhtumitest olid seotud altkäemaksu või toimingupiirangu rikkumisega – viimane on justnimelt korruptsioonivastase seaduse teema, mida e-kursus käsitleb. Selle aasta üheksa kuuga on registreeritud 64 korruptsioonikuritegu.

Justiitsministeeriumi avalike suhete talitus