Parim valvur 2016 on Aulis Teetlok

08.01.2017 | 14:12

7.01.2017. Vanglateenistus tunnustas taas tublimaid valvureid ja 2016. aasta parimaks valvuriks valiti Viru vangla vanemsaatja Aulis Teetlok.
    • Jaga

7.01.2017. Vanglateenistus tunnustas taas tublimaid valvureid ja 2016. aasta parimaks valvuriks valiti Viru vangla vanemsaatja Aulis Teetlok.

Aulis Teetlok on pühendunud ametnik. Tal oli suur roll selles, et 2016. aastal loodud saateüksus on sujuvalt tööle hakanud. Samuti on ta Viru vangla esindaja vanglateenistuse valvurite nõukogus. Nõukogu liikmena on Teetlok teinud aastate jooksul hulga ettepanekuid, mis on ka ellu viidud ja aidanud luua valvuritele paremat töökeskkonda.

Aulise täpsuse ja korrektsuse näiteks võib tuua ühe läinudaastase etapeerimise, kus vangid vahetasid ära nimesildid ja õppisid selgeks teineteise andmed, et saateüksust tüssata. Kui üks vang pääseski sel moel valvurit eksitades kambrist välja, siis Aulisel see märkamata ei jäänud ja rikkumine sai kiire lõpu.

Autasu anti sel aastal välja seitsmes kategoorias. Lisaks aasta parima valvuri tiitlile said auhinna veel järgmised valvurid.

Kõige sportlikuma valvuri tiitli pälvis 2016. aastal Tartu vangla vanemsaatja Priit Viin, kes innustab teisi ametnikke aktiivselt spordivõistlustel ja regulaarsetel treeningutel osalema. Viin on esinenud edukalt nii mitmetel vanglateenistuse sisestel kui ka välistel spordivõistlustel väga erinevatel aladel.

Kõige paremini sündmusi lahendava valvuri tiitli sai Viru vangla vanemvalvur Mareka Koor, kes suudab peaaegu alati keerulised olukorrad ilma suurema konfliktita lahendada.

Kõige abivalmim valvur oli möödunud aastal Tallinna vangla valvur Reelika Täheste, kes aitas Harku ja Murru vangla ühendamisel Tallinna vanglaga uutel kolleegidel kiiresti sisse elada.

Kõige innovaatilisema valvuri katekoorias tunnustati Tartu vangla vanemvalvurit Jarmo Kälvijäineni, kes on tulnud välja mitmete vangla töökorraldust parandavate uuenduslike lahendustega nagu näiteks jalutusaedade ümberehitamise plaan ja paindlikumad töögraafikud valvuritele.

Kõige paremini relvi kasutava valvuri tiitli sai Tartu vangla valvur Erki Palusoo, kelle põhilisi ülesandeid on õpetada ametnikke käsitsema enesekaitse, külm- ja gaasirelvi ning ohjeldusvahendeid. Tema nimel on siiani vanglateenistuse rekord teenistuspüstolist laskmises ja vanglateenistuse praktilise laskmise meistrivõistlustel sai ta 2016. aastal individuaalse esikoha.

Parimaks nooreks valvuriks sai Tartu vangla valvur Sander Siniaas, kes on lahendanud mitu sekkumist vajanud sündmust ja takistanud ka ühe vangi enesetapukatset.

Vanglateenistus on parimaid valvureid tunnustanud alates 2011. aastast.

Justiitsministeeriumi avalike suhete talitus