Põhiseaduse 100. aastapäeva puhul avatakse temaatilised rändnäitused

11.06.2020 | 13:28

11.06.2020. 15. juunil täitub sada aastat Eesti Vabariigi esimese põhiseaduse vastuvõtmisest. Tähtpäeva puhul avatakse Tallinnas Suur-Ameerika 1  maja ees kaks põhiseadust ja põhiõigusi tutvustavat näitust, mis hakkavad rändama mööda Eestit.
    • Jaga

11.06.2020. 15. juunil täitub sada aastat Eesti Vabariigi esimese põhiseaduse vastuvõtmisest. Tähtpäeva puhul avatakse Tallinnas Suur-Ameerika 1  maja ees kaks põhiseadust ja põhiõigusi tutvustavat näitust, mis hakkavad rändama mööda Eestit.

Rahvusraamatukogu näitusel „Oma riik, oma seadus. Põhiseadus 100“, saab lugeda tsitaate põhiseaduse tegemisel osalenutelt ja ka hilisematelt tõlgendajatelt. Näituse avasõnas mõtiskleb õiguskantsler Ülle Madise põhiseaduse tähenduse üle meie igapäevaelus.

Rahvusraamatukogu peadirektor Janne Andresoo rõhutab, et nad seisavad hea selle eest, et põhiseaduses sätestatu oleks täidetud ja ellu viidud. „Põhiseadus on meie riigi alustala, mille üks eesmärk on eesti keele ja kultuuri püsimine, väärtustamine ja säilitamine. Parlamendi- ja riigiraamatukoguna toetub Rahvusraamatukogu oma igapäevastes tegemistes neile põhiseaduslikele väärtustele,“ ütles Andresoo.

Rahvusraamatukogu näitus jääb avatuks 31. juulini, hiljem on võimalik näitust külastada nii Paides toimuva Arvamusfestivali kui ka Tartus toimuvate õigusteadlaste päevade ajal.

Vabamu rändnäitusega „Sinu, Minu, Meie riik“ soovitakse heita pilk kolmes suunas: minevikku, et mõista, millistes oludes on meie riik sündinud; tänapäeva, et hinnata ausalt Sinu, Minu ja Meie kõigi rolli riigi igapäevases toimimises; ning tulevikku, mida rajamegi just täna ja kõik koos vastavalt põhimõtetele, mida järgime ja millest kinni peame. Näitus on ülesehituselt informatiivne, ent vormilt mänguline, kutsudes inimesi valikute osas kaasa mõtlema ning otsustusprotsessides osalema.

„Põhiseaduse 100. aastapäev tuletab meile meelde, et põhiseadus on riigi kodanike kokkulepe, mis koondab ühiskonna alusväärtused ja toimimise põhimõtted. Vabamu näituse oluline mõte on, et põhiseadus jääb vaid paberile, kui igaüks meist iga päev ei ela nende põhimõtete ja väärtuste järgi. Me kõik peaksime oma ettevõtmiste, valikute ja öeldud sõnade juures rohkem teadvustama, et me taasloome oma riiki iga päev oma sõnade ja tegudega,“ ütleb Vabamu rändnäituse projektijuht Maarja Tinn.

Vabamu näitus on ministeeriumide ühishoone ees avatud 15. juunil kell 11.00–18.00. Pärast seda külastab näitus suvel veel üheksat Eesti linna: Tartut, Pärnut, Põltsamaad, Viljandit, Haapsalu, Paidet, Sillamäed, Rakveret ja Raplat.

Põhiseaduse 100. aastapäevaks valmib ka Inimõiguste Instituudi veebinäitus „Inimõiguste kujunemislugu“, mis näitab inimõiguste idee sajanditepikkust arengut. Näitus selgitab, kuidas jõuti mõtteni, et vastastikune austus peaks olema sätestatud ka seaduses ja rahvusvahelistes lepingutes. Alates 1919. aasta Eesti Vabariigi valitsemise ajutisest korrast on põhiseaduste teine peatükk alati sätestanud inimese põhiõigused. Muu hulgas heidabki näitus pilgu ka erinevatele põhiseadustele. Veebinäitust saab vaadata Inimõiguste Instituudi veebilehelt.

Tartu kaarsillal on avatud näitus „Põhiseadusega põhiseadusest“, mille keskmes on Kalevipoja värssidest ja põhiseaduse peatükkidest inspiratsiooni saanud joonistused ja tekstid.

Teiste põhiseaduse 100. aastapäeva tähistamisega seonduvate tegevuste ja sündmuste kohta saab rohkem teavet www.pohiseadus100.ee kodulehelt.

Justiitsministeeriumi avalike suhete talitus