Reinsalu: sõltumatu kohtumõistmine on õigusriigi eeldus

30.11.2018 | 14:37

    • Jaga

30.11.2018 Tänasel Eesti kohtunike ühingu üldkoosolekul rõhutas justiitsminister Urmas Reinsalu kohtuvõimu sõltumatuse tagamise vajadust. Selleks peavad kohtunikel olema piisavad sõltumatuse garantiid, et välistada igasugune põhiseadusevastane mõjutamine.

Urmas Reinsalu sõnul on hukka mõistetavad nii seadusandlikud algatused, mis piiravad kohtupidamise sõltumatust kui ka avalikus poliitilises väitluses õigusriigi põhimõtete küsimärgi alla seadmine. „See, kes lõhub usaldust õigusriigi põhimõtete vastu, lõhub samal ajal Eesti Vabariiki, sest Eesti riik on õigusriik,“ rõhutas Reinsalu. Kohtumisel andis justiitsminister ülevaate justiitsministeeriumi kavadest õigusloome vallas.

Kohtunike ühing on Eesti kohtunike ja emeriitkohtunike kutseühendus, millel on üle kahesaja tegevliikme.

Justiitsministeeriumi avalike suhete talitus