Riigi Teataja hakkas avaldama omavalitsuste määrusi

22.11.2011 | 00:00

    • Jaga
Sel nädalal käivitus pilootprojekt, millega alustati kaheksa omavalitsuse määruste ajakohaste tekstide avaldamist Riigi Teatajas. Kõigi  omavalitsuste määrused hakkavad Riigi Teatajas ilmuma 2013. aastast.

Justiitsminister Kristen Michali sõnul on riik loonud Riigi Teataja uue rakendusega omavalitsustele tänapäevase ning lihtsalt kasutatava tööriista, millega inimesel on võimalik omavalitsuse määruse kehtiv versioon lihtsalt kätte saada. Täna selline võimalus puudub ja nii peavad inimesed ja ettevõtjad kulutama palju aega, et leida nende jaoks vajalikke kohalikke õigusakte.

„Analüüs näitas, et hetkeolukord omavalitsuste kehtivate määruste kättesaamisel on väga erinev ja nende leidmine võtab inimestel tihti kaua aega. On olnud ka juhuseid, kus neid ei õnnestugi leida. Riigi Teataja uus lahendus koondab alates 2013. aasta algusest kokku ning teeb inimestele kättesaadavaks kõigi omavalitsuste määruste kehtivad versioonid, mis saavad olema leitavad nagu täna on lihtsalt kättesaadavad kõik seaduste ja üleriigiliste määruste tekstid,“ lisas minister.

Riigi Teataja kaudu on riik loonud omavalitsustele keskse võimaluse määruste avaldamiseks ning kohalikud omavalitsused ei pea tegema kulutusi samalaadsete võimaluste loomiseks.

Esimesena avaldas Riigi Teataja Saku valla määruste kehtivad terviktekstid. Pilootprojektiga on ühinenud veel Haapsalu, Jõgeva ja Pärnu linn ning Albu, Järva-Jaani, Saku, Viiratsi ja Viimsi vald ning nende määruste avaldamisega alustatakse veel sel aastal.

2013. aastast alates muutub omavalitsuste määruste Riigi Teatajas avaldamine kohustuslikuks ning „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ muudatusest tingituna hakkavad määrused kehtima alles peale Riigi Teatajas avaldamist. Pärast seda avaldatavad valla- ja linnvolikogude ning -valitsuste määrused on Riigi Teatajast leitavad nii vastuvõetud kujul kui ka  kõiki muudatusi sisaldavate kehtivate terviktekstidena.

Riigi Teataja  on Eesti Vabariigi ametlik võrguväljaanne, milles avaldatakse kõik tähtsamad õigusaktid, sealhulgas seadused ja määrused asjakohases seisus kehtivate terviktekstidena.

Riigi Teataja asub aadressil www.riigiteataja.ee

Justiitsministeeriumi avalike suhete talitus