Riigi toel jätkab esmase õigusnõu andmisega OÜ HUGO

23.04.2021 | 12:24

23.04.2021. Riigi toetatava esmase õigusnõu konkursi võitis OÜ HUGO, kes pakub inimestele soodustingimustel õigusnõu järgmised kolm aastat. Õigusnõu saab taotleda nii silmast silma kohtumiseks kui ka veebi teel.
    • Jaga

23.04.2021. Riigi toetatava esmase õigusnõu konkursi võitis OÜ HUGO, kes pakub inimestele soodustingimustel õigusnõu järgmised kolm aastat. Õigusnõu saab taotleda nii silmast silma kohtumiseks kui ka veebi teel.

„Kiire, kvaliteetne ja õigeaegne õigusnõu aitab ennetada mitmeid probleeme või vältida nende süvenemist. Seetõttu peab justiitsministeerium oluliseks, et saame selle vajaliku teenusega aidata neid inimesi, kes mure korral enda vahenditest ise juristi poole ei pruugi pöörduda. 2020. aastal sai riigi toel esmast õigusnõu 12 400 inimest. Lisaks nõustati abivajajaid eesti ja venekeelse veebilehe Juristaitab asuva foorumi kaudu. Kõige enam küsiti nõu perekonnaõiguse, võlaõiguse ja tööõiguse valdkondades,“ ütles justiitsminister Maris Lauri.

Alates 1. maist on õigusnõustamise esimesed kaks tundi abivajajale jätkuvalt tasuta 5-euro suuruse omaosalustasu eest. Ülejäänud 3 tunni eest tasub abivajaja alates maist konkursi võitja pakutud soodushinda, mis on koos käibemaksuga 45 eurot tunni eest. Lapse õigusi puudutavates perekonnaasjades on soodushinnaga tundide arv 10. 

OÜ HUGO annab õigusnõu abivajajaga kohtudes või viimase nõusolekul videosilla või telefoni teel. Samuti saab abivajaja küsida juriidilist nõu nii eesti- kui venekeelse veebilehe Juristaitab kaudu. Esmanõustamine ei võimalda enam abivajaja kohtus esindamist. Erandiks on lapse õigusi puudutavad perekonnaasjad ja maksekäsu kiirmenetluse avalduse esitamine. Enne 1. maid alustatud kohtuesindusega jätkatakse kalendriaasta lõpuni.

Alates 1. maist saab riigi toetatavat esmast õigusnõu taotleda inimene, kelle taotlusele eelnenud kvartali keskmine brutosissetulek on kuni 1200 eurot. Seejuures lapse õigusi puudutavates perekonnaasjades kehtib piirmäärana brutosissetulek kuni 1700 eurot. Sissetuleku ülempiiri nõue ei kehti ka erivajadustega inimeste ja eakate õigusnõustamise puhul, mida korraldavad lepingu alusel Puuetega Inimeste Koda ja Eesti Pensionäride Ühenduste Liit.

Toetatava tegevuse piirmäär 2021. aastal on 545 000 eurot koos käibemaksuga ning järgnevatel kalendriaastatel 735 000 eurot koos käibemaksuga.

Konkursi võitjaga sõlmitakse toetuse kasutamise leping tähtajaga kuni 30.04.2024. Lepingut võidakse samadel tingimustel kuni kahe aasta võrra pikendada.

Lähemalt saab õigusnõu puudutavate küsimustega tutvuda ka justiitsministeeriumi kodulehel.
 

Justiitsministeeriumi avalike suhete talitus