Riigilõivude alandamise huvides eraldatakse kohtumenetluse kiirendamise osa eraldi eelnõuks

19.01.2012 | 00:00

    • Jaga
Justiitsministeerium teatas täna Riigikohtule ja Eesti Kohtunike Ühingule saadetud kirjas, et eraldab kohtulõive vähendavast eelnõust selle kiire vastuvõtmise huvides need kohtumenetlust kiirendavad muudatused, mille osas soovis kohtunikkond veel ise täiendavalt tööd teha.

Justiitsminister Kristen Michal avaldas kohtunikele tänu arvamuse andmise eest ministeeriumi ettevalmistatud eelnõu tööversioonile ning märkis, et eelnõu kiire menetlemise huvides eraldatakse sealt need kohtu menetluskorraldust puudutavad muudatused, mille osas kohtunikkond avaldas oma sisukohtades valmisolekut ja vajadust täiendavalt tööd teha.

„Kohtunike esitatud arvamuse põhjal oli selge, et mitu eelnõu praeguses tööversioonis olevat suuremat muudatust, mis aitaks kohtumenetlust kiirendada, võivad põhjustada ajamahukaid vaidlusi. Et oleme hea õigusloome põhimõtete eestvedajad ja justiitsministeeriumi huvi on vähendada kohtulõive nii kiiresti kui võimalik, siis otsustasime need muudatused eelnõust eraldada ja neid eraldi käsitleda, et kõik osapooled saaksid olulised küsimused piisavalt läbi arutada. Usun, et asjade ärategemine mitte tugevama positsioonilt vaid arutledes on väärtus, mida Eestis võiks rohkem olla ja mille valitsus hea õigusloome põhimõtteid kinnitades ka enda jaoks olulise põhimõttena sõnastas,“ ütles Michal.

Michal rõhutas, et mitmed kohtumenetlust kiirendavad muudatused, mis kohtutelt saadud tagasiside põhjal aitaksid menetlust kiirendada ja tõhustada tänase menetluskorralduse aluseid oluliselt muutmata, jäävad praegusesse eelnõusse siiski sisse. „Näiteks jäävad eelnõusse kärbitud kujul mitmed dokumentide kättetoimetamist tõhustavad sätted, kuna tänane kättetoimetamise regulatsioon põhjustab hulgaliselt probleeme. Samuti  jäävad sisse mitmed muudatused, mis aitavad kohtutel piirata menetluse venitamist.“

Justiitsminister rõhutas, et kohtumenetluse kiirendamine on ministeeriumi jaoks endiselt väga oluline eesmärk, kuna venivad protsessid riivavad samamoodi inimeste põhiõigusi, nagu kõrged lõivudki.

„Samas kavatseb justiitsministeerium olla hea õigusloome tava järgimise osas eeskujuks ka kohtumenetluse kiirendamise jaoks vajalike regulatsioonide loomise osas. Kuna ka kohtunikkond pidas menetlusökonoomikat oma arvamustes tähtsaks, siis jätkame selle kallal eraldi arutelu ja tööd ning ootame kohtunikelt aktiivset panust. Ja lähtudes Eesti vanasõnast „meest sõnast …“, kavatseme kasutada kohtunike panust ka kiirema ja ladusama kohtupidamise eesmärgi saavutamiseks,“ ütles Michal.

Justiitsministeerium kavatseb eelnõu valitsusse saata juba lähinädalail. Riigilõivude alanemine on plaanis käesoleva aasta 1. juulist.

Justiitsministeeriumi avalike suhete talitus