Seadustele lisatakse edaspidi digi- ja ajatempel

24.09.2013 | 00:00

    • Jaga
Alates 24. septembrist pannakse kõikidele seadustele ja teistele Riigi Teatajas avaldatavatele õigusaktidele nende avaldamisel väljaandja digitaalne tempel ja ajatempel. Samasugused templid lisatakse ka juba kehtivatele ning avaldatud ja tulevikus kehtima hakkavate seaduste terviktekstidele.

„Seni ei ole Riigi Teatajaga turvaintsidente olnud, kuid kuna väljaandes avaldatud andmetel on õiguslik tähendus, siis digitempli ja ajatempli kasutuselevõtmine tagab veelgi suurema kindluse andmete õigsuses,“ ütles justiitsminister Hanno Pevkur.

Esimene digitempel anti Eesti Vabariigi põhiseadusele.

Riigi Teataja kasutaja saab edaspidi alati kontrollida akti õigsust võrreldes digitaalse templiga kinnitatud akti veebilehel nähtava aktiga. Kasutaja saab ka digitaalse templiga akti alla laadida ja edastada, kui see on vajalik teksti õigsuse tõestamiseks. Samuti näeb alati kommentaarina digitaalse templi lisamise põhjendust. Nii on parandatud aktide puhul näha ka põhjus, miks ja mis osas on ilmne ebatäpsus parandatud või akti tehniliselt korrastatud, näiteks lisatud seaduse teksti uus link rakendusaktile. Ajatempel seob kõik avaldatud andmed ja annab senisest veelgi suurema kindluse, et keegi ei ole andmetes omavoliliselt midagi muutnud.

Arendustööd tellis justiitsministeeriumi Riigi Teataja talitus koostöös registrite ja infosüsteemide keskusega ning need viis läbi AS Andmevara. Digitaalse templi ja ajatempli kasutuselevõtmiseks kasutati AS Sertifitseerimiskeskuse poolt pakutavat digitaalse templi teenust ja AS Guardtime ajatempli lahendust.  Arendustöid teostati Euroopa Liidu struktuurivahenditest.

Justiitsministeeriumi avalike suhete talitus