Seksuaalse enesemääramise eapiir tõuseb juunist 16 eluaastale

15.12.2021 | 18:32

Justiitsminister Maris Lauri tutvustas täna riigikogule esimesel lugemisel eelnõu, millega tõuseb seksuaalse enesemääramise eapiir 14 eluaastalt 16-le, kuid teeb erandi kuni viie-aastase vanusevahega noorte puhul.
    • Jaga

„16-aastased noored on seksuaalsust puudutavate otsuste tegemisel märksa küpsemad kui 14-aastased, kellega täiskasvanutel on lihtsam manipuleerida. Seetõttu on eapiiri tõstmine oluline samm laste kaitsmisel. Kuigi juba praegu on keelatud täiskasvanu seksuaalsuhe alla 18-aastase noorega, kui tegemist on tema pereliikme või muus usaldussuhtes oleva inimese nagu näiteks õpetaja või treeneriga, siis vajavad 14-aastased ja vanemad lapsed lisaks kaitset seksuaalsuhete eest, milles partneriks on täiskasvanud võõras või tuttav, kes ei ole lapse otsene pereliige või temaga usaldussuhtes,“ ütles justiitsminister Maris Lauri.

Eapiiri tõstmise vajadusele on tähelepanu juhtinud nii lastekaitse, õiguskaitse kui seksuaaltervise edendamisega seotud organisatsioonid.

„Praegu erineb Eesti oma 14-aastase eapiiriga nii lähinaabritest Põhjamaades kui teistest Balti riikidest. Näiteks Taanis ja Rootsis on eapiir 15 aastat, Lätis, Leedus ja Norras 16 aastat,“ sõnas justiitsminister.

Uuringud näitavad, et suurem osa seksuaalsuhteid 14-16aastaste noorte noorte hulgas leiab aset eakaaslaste või väikese vanusevahega noorte vahel. „Seetõttu on eelnõus nn Romeo ja Julia klausel ehk erand noorte omavaheliste vabatahtlike seksuaalsuhete osas, et mitte muuta karistatavaks normaalset eale vastavat suhet,“ märkis Maris Lauri.

Erand võimaldab noore täiskasvanu ja 14-15-aastase alaealise vahelise seksuaalsuhte ilma kriminaalkaristuseta, kui nende vanusevahe on kuni viis aastat ehk kuni 19-aastane noor võib olla vahekorras 14-aastasega ja kuni 20-aastane 15-aastasega. Alla 14-aastasega on täiskasvanul seksuaalvahekorras olla keelatud igal juhul.

„Oluline on rõhutada, et erand kehtib juhul, kui tegemist on vabatahtliku, mõlema poole nõusolekul toimuva seksuaalsuhtega. Endiselt on karistatav igas vanuses kannatanuga tema tahte vastaselt suguühtesse astumine,“ lausus justiitsminister.

Lapseealise seksuaalse ahvatlemise korral saab olema vanusepiir täisealise isiku toime pandud tegude korral 16 eluaastat ning luuakse viieaastane vanusevahe, mille puhul ei ole tegu karistatav.

Eelnõuga tehakse ka muudatus, mille järgi saavad edaspidi abielluda üksnes täisealised isikud. Kehtiva seaduse järgi saab seda erandkorras kohtu loal teha alates 15 eluaastast. „Praktikas on seda võimalust viimastel aastatel väga vähe kasutatud, aastal 2018 sõlmiti vaid üks ja aastal 2019 vaid neli alla 18-aastase inimese abielu, mistõttu oli mõistlik see erand kaotada,“ selgitas Maris Lauri.

Muudatustele eelnesid põhjalikud diskussioonid meedias, spetsialistide ringis (psühholoogid, naistearstid, noorteühendused, lastekaitseühendused jne) ning riigikogus.

Eelnõu jõustumise ajaks on plaanitud 1. juuni 2022.

Maria-Elisa Tuulik

Avalike suhete nõunik