Sellest nädalast on avatud omavalitsuste korruptsiooniriskide hindamise keskkond

13.06.2019 | 11:14

13.06.2019. Alates sellest nädalast saavad kohalike omavalitsuste volikogude liikmed ja ametiisikud korruptsiooniriskide hindamiseks kasutada veebipõhist interaktiivset korruptsiooniennetuse keskkonda.
    • Jaga

13.06.2019. Alates sellest nädalast saavad kohalike omavalitsuste volikogude liikmed ja ametiisikud korruptsiooniriskide hindamiseks kasutada veebipõhist interaktiivset korruptsiooniennetuse keskkonda.

„Korruptsiooniriskide vähendamine kohalikes omavalitsustes on oluline ja selleks on vaja anda omavalitsustele ka selgeid juhiseid, milline käitumine on korruptiivne ja milline mitte. Nimelt moodustasid kohalike omavalitsuste kuriteod 10% kõigist eelmisel aastal registreeritud korruptsiooni kuritegudest. Seejuures 60% teo toimepanijatest olid valitaval ametikohal: kas vallavanem, abivallavanem, abilinnapea või volikogu liige. Kuriteod ise olid olemuselt erinevad, enamik neist olid omastamised, altkäemaksu võtmised või toimingupiirangu rikkumised,“ ütles justiitsminister Raivo Aeg. 

Korruptsiooniveebis asuva interaktiivse keskkonna kaudu saavad kohalikud omavalitsused tuvastada oma korruptsiooniriske ning juhised, kuidas ajada asju korruptsioonivabalt. Samuti sisaldab see ka testi enda teadlikkuse kontrollimiseks.

Keskkonna lõi MTÜ Korruptsioonivaba Eesti Euroopa Nõukogu toel, tuginedes rahvusvahelisele koostööle ja tehes seda nii Euroopa Nõukogu avaliku eetika tööriistade kui ka kohalike omavalitsuste soovide ja riigiasutuste soovituste põhjal. Eesmärgiks oli luua kasutajasõbralik keskkond, mille kaudu saab kohalik omavalitsus hinnata enda korruptsiooniriske maandavate meetmete rakendamist.

„Lähtusime kohalike omavalitsuste enda soovidest, mistõttu on keskkond võrreldav, salvestatav, lühike ning konfidentsiaalne. Täiemahulist riskianalüüsi keskkond kindlasti ei paku, küll aga on see kohalikele omavalitsustele kiire viis identifitseerida suurimad ohukohad ning seada edasise tegevuse prioriteete,“ ütles Korruptsioonivaba Eesti tegevjuht Carina Paju. 

Täpsemat informatsiooni saab küsida ka e-posti aadressil [email protected]. Keskkonda sisselogimise info tuleb kohalike omavalitsuste üldmeilile.

Justiitsministeerium toetas keskkonna väljatöötamist 6000 euroga.

Justiitsministeeriumi avalike suhete talitus