Täieneb teabevahetus Euroopa Liidu riikide äriregistrite vahel

13.05.2021 | 10:50

    • Jaga

13.05.21. Valitsus kiitis tänasel istungil heaks justiitsministeeriumis ette valmistatud eelnõu, millega muudetakse äriseadustikku ja raamatupidamise seadust. Eelnõuga soodustatakse Euroopa Liidu liikmesriikide äriregistrite vahelist andmevahetust ja ärikeelde puudutava info jagamist, eesmärgiga vähendada äriühingute kuritarvitamist. 

Justiitsminister Maris Lauri sõnul on tõhusa ärikeskkonna soodustamine üks ministeeriumi prioriteete.

„Eesti õiguskeskkond peab olema nüüdisaegne, paindlik, atraktiivne, bürokraatiat vähendav ja majanduse konkurentsivõimet tagav. Rahvusvahelise koostöö tugevdamine on selle juures määrava tähtsusega ja seda nii  majanduskuritegude, rahapesu kui ka küberkuritegude tõkestamiseks,“ sõnas ta.

Euroopa Liidu äriregistrite sidestamise süsteemi (BRIS) kaudu hakatakse saatma äriregistrite vahel teateid filiaali registreerimise ja registrist kustutamise ning äriühingu andmete muutumise kohta, samuti juhatuse liikmena tegutsemise keelu saanud isikute kohta.

Teisalt muutub eelnõu kohaselt välismaa äriühingu filiaali Eestis registreerimine senisest mugavamaks, sest sarnaselt osaühingu asutamisele saab seda edaspidi teha elektrooniliselt.

Kehtiva regulatsiooni kohaselt on võimalik filiaali registreerimine üksnes notari vahendusel, eelnõu muudatuste tulemusel saab filiaali registreerida mugavalt ettevõtjaportaali kaudu.

„Muudatuste eesmärk on soodustada ausat ja läbipaistvat äriajamist Euroopa liidu üleselt,“ lisas Lauri.

Justiitsministeeriumi avalike suhete talitus