Tänasest võtavad Viru ja Tartu vangla üle kohalike arestimajade ülesanded

04.03.2021 | 08:18

4. märts 2021. Muudatuse tingis, et riigil ei ole tarvis hoida ühes linnas mitut sarnase otstarbega kinnipidamiskohta. Nendes linnades asuvate arestimajade ülesannete andmine vanglale hoiab kokku ka kinnipidamiskulusid.
    • Jaga

4. märts 2021. Muudatuse tingis, et riigil ei ole tarvis hoida ühes linnas mitut sarnase otstarbega kinnipidamiskohta. Nendes linnades asuvate arestimajade ülesannete andmine vanglale hoiab kokku ka kinnipidamiskulusid.

Alates 4. märtsist jõustuv muudatus võimaldab edaspidi vanglas lisaks süüdimõistetutele ja vahistatutele kinni pidada arestialuseid, kuni 48 tunniks kinnipeetuid ja kainenema toimetatuid inimesi. Seni arestimajade kasutatud hooneid vanglad üle ei võta, vaid vanglate olemasolevaid ruume täiendati lisaseadmetega. Samuti loodi vanglasse lisatöökohad öisel ajal ja nädalavahetuseti inimeste vastuvõtmiseks ja meditsiiniabi andmiseks ning täiendati vangide ja kriminaalhooldusaluste infosüsteemi.

Seni on Tartu arestimajas hoitud korraga tavaliselt 7-12 inimest ning Jõhvi arestimajas 5-8 inimest, kelle kinnipidamine muutub nüüd Tartu vangla ja Viru vangla ülesandeks.

Muudatus puudutab ainult Tartu ja Jõhvi arestimaju.

Justiitsministeeriumi avalike suhete talitus