Tarbija õigused saavad olema paremini kaitstud ka digisisu ostmisel

27.05.2021 | 11:27

    • Jaga

27.05.2021.Valitsus kiitis tänasel istungil heaks võlaõigusseaduse ja tarbijakaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu, mis võimaldab tulevikus rohkem kaitsta tarbija õiguseid digitaalse sisu ostmisel. Digitaalseks sisuks või teenuseks on näiteks tarkvara, nutitelefoni rakendused, arvutimängud, e-raamatud, video- ja muusikafailid, voogedastusteenused, pilvelahendused, sotsiaalmeedia jne.

Justiitsminister Maris Lauri sõnul praegu digitaalse sisu lepingutega seonduv nii Eesti kui Euroopa Liidu õiguses reguleeritud väga vähe ja uued reeglid täidavad selle lünga.

„Eelnõu eesmärk on kaotada mitmed lepinguõiguslikud tõkked ja ühtlustada õigusraamistikud, mis seni on takistanud piiriülest kaubandust ning tagada õiglane konkurents.  Tarbijakaitsenormid suurendavad samas klientide usaldust uute teenuste vastu,“ sõnas ta. 

Eelnõuga nähakse ette seadusest tulenevad kriteeriumid, millele peab digitaalne sisu või teenus vastama, ja pannakse ettevõtjale vastutus, kui digitaalsel sisul on mingi puudus, näiteks kui internetist alla laaditud muusikafail ei hakka tarbija seadmes mängima või mõni nutirakendus lõpetab töötamise.

Samuti käsitletakse edaspidi sisu või teenuse eest raha maksmisega võrdväärsena ka olukorda, kus tarbija esitab ettevõtjale enda isikuandmeid. Tarbijale antakse sellistes olukordades lepinguõiguslik kaitse ja pannakse ettevõtjale vastutus, kui digitaalsel sisul on mingi puudus.

Eelnõuga vaadatakse üle ka olemasolevad müügiõiguse reegled, seoses digitaalsete elementide laialdase kasutamisega erinevates seadmetes. Seaduses on edaspidi kirjas, millisel juhul on tegemist digitaalse elemendiga asjaga ning millisel juhul loetakse digitaalne sisu või teenus müügilepingu osaks, mille toimimise eest müüja samuti vastutama peab.  Seega on edaspidi selgem, millised kohustused ja millise aja jooksul on müüjal näiteks nutitelefoni või fitness käevõru digitaalse elemendi osas.

Veel täpsustatakse väljapool äriruume sõlmitud lepingute ja sidevahendi abil sõlmitud lepingute reegleid ja nähakse ette täiendavad teavitamiskohustused internetipõhistele kauplemiskohtadele.

Justiitsministeeriumi avalike suhete talitus