Teaduste akadeemias antakse ülevaade ootustest riigiõiguse arengule

29.05.2019 | 09:28

    • Jaga

29.05.2019. Reedel, 31. mail, toimuval riigiõiguse sihtkapitali teabepäeval annavad Eesti teaduste akadeemia president Tarmo Soomere ja sihtkapitali nõukogu juht Uno Lõhmus ülevaate sihtkapitali lähiaja tegevustest ning ootustest riigiõiguse arengule.

Riigiõiguse sihtkapitali eesmärgiks on edendada riigiõiguse õpetamist ja riigiõiguse alast teadustööd. „Riigiõigus on üks õigusriigi alustalasid. Riigiõiguse õpetamine on riikluse seisukohast fundamentaalse tähtsusega, sest tänane õigusharidus ei ole mõeldav ilma riigiõigusealaste teadmisteta. Et tagada inimeste põhiõigusi tuleb tunda riigi aluspõhimõtteid – nii lihtne see ongi. Ja mitte ainult neid tunda, vaid need põhimõtted vajavad ka arendamist,“ ütles justiitsminister Raivo Aeg. „Seetõttu on vaja tagada pidev analüüsivõimekus nii põhiseaduse aluspõhimõtete kui ka põhiõiguste ja vabaduste osas. Riigiõiguse sihtkapital võimaldabki panustada nii riigiõiguse õpetamisse kui ka teadustöödesse.“

Eesti teaduste akadeemia president Tarmo Soomere ütles, et kuna pidime üles ehitama täiesti uue riigi, polnud meil ka vaja üle võtta ühtki ajalooliselt kujunenud kohmakat struktuuri. „Seetõttu oleme paljudes aspektides kaasaegse ja paindliku riigi ülesehitamisel, sh e-riigi arendamisel, pioneeriks kogu maailmas. See kogemus tuleb süstemaatiliselt ja professionaalselt lahti mõtestada. Vastav alusmaterjal on hoolega kogutud ja talletatud, aga selle süntees meie endi teadmiste varasalve täienduseks, järgmisele põlvkonnale sihiseadmiseks ning teistele eeskujuks ja rakendamiseks ootab veel tegemist,“ märkis Soomere.

Riigiõiguse sihtkapital annab võimaluse toetada nii kõrgetasemeliste teadusartiklite avaldamist kui ka rahvusvahelist teaduskoostööd riigiõiguse vallas. Samuti toetatakse nende vundamendiks olevate asjade tegemist, nagu riigiõiguse õpikute jt õppevahendite väljaandmine, analüüside koostamine, konverentside, diskussioonide või loengute korraldamine. Et riigiõigusele spetsialiseerutaks juba ülikooliõpingute käigus, on kavas üliõpilastööde riikliku konkursi raames anda välja kaks eripreemiat riigiõigust käsitlevatele töödele.

Riigiõiguse sihtkapitali sisulist tegevust suunab nõukoda, mida juhib endine riigikohtu esimees ja endine Euroopa Kohtu kohtunik dr Uno Lõhmus. Nõukotta kuuluvad õigusteadlane ja akadeemik professor Lauri Mälksoo, endine riigikohtu esimees, Euroopa Kohtu kohtujurist dr Priit Pikamäe, riigikohtunik ja endine riigisekretär Heiki Loot, Tartu ringkonnakohtu halduskohtunik Madis Ernits, Tartu ülikooli õiguse ajaloo professor dr Marju Luts-Sootak, Euroopa kohtu kohtunik Külliki Jürimäe, endine riigikohtu esimees ja endine Euroopa inimõiguste kohtu kohtunik dr Rait Maruste, justiitsministeeriumi kantsler Tõnis Saar ja ex officio Eesti teaduste akadeemia president.

Justiitsministeeriumi avalike suhete talitus