Tühja kasseti tasu määrad alates 1. aprillist 2021

25.02.2021 | 14:29

    • Jaga

25.02.2021. Valitsus võttis tänasel istungil vastu justiitsministeeriumi poolt ettevalmistatud määruse eelnõu, mille alusel rakendub esimesest aprillist uus tühja kasseti tasu kogumise kord ja määrad.

Justiitsminister Maris Lauri sõnul on kogutava hüvitise eesmärk kompenseerida õiguste omajatele kahju, mis on neile tekkinud seetõttu, et nende teoseid võimaldatakse isiklikul eesmärgil loata reprodutseerida. „Tasu määrade kokkuleppimisel on arvesse võetud nii muutunud tarbimistrende, voogedastusteenuste populaarust kuid ka tõsiasja, mida kinnitavad uuringud, et koopiad endiselt tehakse,“ sõnas Lauri.

Hüvitis, mida autoritele ja teistele õiguste omajatele edaspidi kogutakse on eeldatavasti umbes 1,9 miljonit eurot aastas ja seda kogutakse kopeerimiseks enimkasutatavate salvestusseadmete ja –kandjate tootjatelt ja maaletoojatelt. 

Määruse kohaselt hakatakse tasu koguma:
- süle- ja tahvelarvutilt (3,5 eurot),
- lauaarvutilt (3,5 eurot),
- nuti- ja MP3/MP4-mängijaga telefonilt (3,5 eurot),
- salvestamisfunktsiooniga telerilt (4 eurot) ning
- CD-le, DVD-le ja BD-le salvestatava audio- või videosalvestusseadmelt (3 eurot).

Salvestuskandjatest hakatakse tasu koguma:
- MP3/MP4 pleierilt (3 eurot),
- väliselt kõvakettalt (3 eurot),
- USB mälupulgalt (50 senti),
- mälukaardilt (50 senti) ja
- optiliselt andmekandjalt (3 senti).

Määrus jõustub esimesel aprillil kuid maaletooja ei pea salvestusseadmeid või -kandjaid aruandes kajastama ja tasu maksma juhul, kui ta impordib salvestusseadmeid avalik-õiguslikule juriidilisele isikule või eraõiguslikule juriidilisele isikule, kes on nimetatud salvestusseadmete või -kandjate lõppkasutajaks ning kellega on hankeleping sõlmitud enne tänavuse aasta 1. märtsi, juhul kui salvestuseadmete ja -kandjate maaletoomine toimub 30. juuniks 2021.

Justiitsministeeriumi avalike suhete talitus