Üleeuroopaline taastava õiguse konverents keskendub julgeolekuolukorrale maailmas

28.05.2024 | 09:21

29.-31. mail toimub Tallinnas järjekorras 12. Euroopa Taastava Õiguse Foorumi (EFRJ) konverents "Just Times: Restorative Justice Responses in Dark Times", mis toob kokku üle 350 eksperdi eri riikidest ja valdkondadest.
    • Jaga

Seni on taastavat õigust peamiselt kasutatud inimeste vaheliste konfliktide lahendamisel ja traditsioonilise õigussüsteemi siseselt. See meetod annab nii kannatanule, kahju tekitajale kui ka teistele konfliktist mõjutatud osapooltele turvalises keskkonnas võimaluse oma mõtteid ja tundeid jagada, kuulata teineteist ning seeläbi jõuda ühisele kokkuleppele, kuidas tekkinud kahju heastada. 

Selleaastane konverents keskendub aga taastava õiguse võimalikule rollile süngetel aegadel. Teisisõnu, kuidas luua suurte konfliktide, sõdade ja vägivalla keskel taastava õiguse abil kultuurimuutus mitte ainult õigussüsteemis, vaid ka ühiskonnas laiemalt. 

Konverentsi korraldaja Emanuela Biffi sõnul pakub Euroopa Taastava Õiguse Foorumi 12. konverents uusi ideid vastamaks tänapäeva ühiskonnas aset leidvale ebaõiglusele ja ebakindlusele. „Vägivallale vägivallaga reageerimine ei ole lahendus ning veelgi enam ei arvesta see mõjutatud osapoolte vajadustega. Kuna mitmed uuringud on näidanud taastava õiguse efektiivsust ja kasutegurit kuritegude lahendamisel, soovime tekitada arutelu selle üle, kuidas taastavat õigust saaks ühiskonnas paremini kasutada praegustel keerulistel aegadel.“

Justiitsministeeriumi kriminaalpoliitika asekantsler Laidi Surva sõnul on igati märgiline, et tänavune konverents toimub just siin. „Kuigi Eestis on taastava õiguse praktiseerimine algusjärgus, näitab see, et oleme jäänud rahvusvahelisele taastava õiguse kogukonnale oma arengute ja praktikate osas silma. See on meie jaoks suur tunnustus.“

„Taastavat õigust on Eestis edukalt kasutatud noorte õigusrikkumiste juhtumites, näiteks kaklused, kiusamine ja vargused. Nüüd aga astume samme selles suunas, et vastavalt 2022. aasta novembris heaks kiidetud taastava õiguse kontseptsioonile juurutaksime taastavat õigust soosivat kultuuri kogukondades, sotsiaal- ja haridusasutustes, õiguskaitseasutustes ning kriminaaljustiitssüsteemis laiemalt,“ lisas Surva.

Konverentsi kaaskorraldajateks on Justiitsministeerium, Sotsiaalkindlustusamet ja MTÜ RuaCrew.

Lisainfot konverentsi kohta leiab siit

Taastava õiguse kohta saab rohkem lugeda nii ministeeriumi kui ka Sotsiaalkindlustusameti veebilehtedelt.

Elis Maria Oldekop

kommunikatsiooninõunik