Uuendused Ametlike Teadaannete võrguväljaandes

14.07.2022 | 12:24

Ametlikes Teadaannetes võeti kasutusele esilehe uuenenud visuaal, mille eesmärgiks on lihtsustada teadaannete otsingut ning muuta kasutajatele oluline teave paremini leitavamaks.
    • Jaga

Varasemates kasutajate rahulolu küsitlustes on tähelepanu pööratud esilehe teadaannete otsingu keerukusele, kus otsinguväljade paljusus on tekitanud segadust. Esilehel on edaspidi avatud üksnes lihtsustatud märksõna otsing ehk piisab huvipakkuva sõna, numbri vms sisestamisest. Täpsema otsingu võimalus on samuti säilinud.

Lisaks on olulise muudatusena Ametlikud Teadaanded viidud vastavusse uusimate juurdepääsetavuse nõuetega, mis parandab oluliselt puuetega inimeste, nt vaegnägijate, ligipääsu Ametlike Teadaannete teenustele.

Ametlikud Teadaanded on võrguväljaanne, kus avaldatakse teated, kutsed ja kuulutused, mille avaldamise kohustus tuleneb õigusaktidest.

Keskkonna kasutamisega seotud küsimuste korral saab pöörduda Ametlike Teadaannete kasutajatoe poole aadressil [email protected].

Projekt on rahastatud Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest.

Seotud viited

Kertu Laadoga

Avalike suhete nõunik