Uus tulevikusuund – piiriülesed kinnisvaratehingud

01.12.2011 | 00:00

    • Jaga
Täna rahvusvahelisel kinnisturaamatu teemalisel CROBECO II konverentsil avakõne pidanud justiitsminister Kristen Michal rõhutas kinnisvaratehingute rahvusvahelistumist ning selle lihtsustamiseks loodavate e-lahenduste olulisust.

Justiitsminister Kristen Michali sõnul on tänane konverents hea näide  liikmesriikide järjest tihenevast õigusalasest koostööst, kuhu lisandub pidevalt uusi valdkondi, mida soovitakse ühtlustada. „Meil on juba olemas hea kogemus kohtuotsuste vastastikuse tunnustamise ja täitmise, e-õiguskeskkonna ning pärimisasjade lahendamise ühtlustamise alal ning ma ei näe põhjust, miks ei võiks sellesse ritta tulevikus kuuluda ka piiriülesed kinnisvaratehingud,“ sõnas minister.

Ministri sõnul on arutelu sel teemal alanud ning esimesed ettepanekud ja lahendused on juba ka paberile pandud ning pilootprojektki edukalt ellu viidud. „Siiski ei tohi unustada, et seisame silmitsi väga suure väljakutsega, sest liikmesriikide õigussüsteemid ja tavad on kohati äärmiselt erinevad või lausa vastuolulised. Samuti tuleb meeles pidada, et kinnistusraamat on üks riigi põhiregistreid, millega seotud muudatusi peab väga põhjalikult analüüsima,“ ütles Michal.

„Peale õigussüsteemide erinevusest tingitud probleemide, on eluliselt tähtis leida ka väga hea tehniline lahendus, mis võimaldab piiriülest digiallkirja kasutades dokumente turvaliselt ühest liikmesriigist teise saata.“ ütles minister ning lisas:“ Õnneks tulevad siin appi Euroopa Komisjoni toel ja eestvedamisel alustatud projektid, aga ka Eesti e-kinnistusraamat, mis  pälvis omal ajal ka rahvusvahelist tähelepanu ja tunnustust, jõudes Euroopa Komisjoni e-halduse konkursi finaali, ning mis on heaks eeskujuks teistele riikidele elektroonilise kinnistusraamatu loomisel.“

CORBECO konverents on European Land Registry Association´i,Registrite ja Infosüsteemide Keskuse ning Justiitsministeeriumi koostöös korraldav kinnisturaamatu teemaline kohtumine, millest võtavad osa 26 riigi esindajad, kes on oma igapäevatöös tihedalt seotud kinnistusraamatu pidamisega. Lisaks sellele võtavad konverentsist osa notarid mitmest EL liikmesriigist, samuti Euroope Liidu Notariaatide Nõukogu (CNUE) esindajad.

Eestis algas elektroonilisele kinnistusraamatule üleminek 2006. aastal ning tänasel päeval peetakse kinnistusraamatut elektrooniliselt, ehk kinnistamisavaldused esitatakse kinnistusosakonnale elektrooniliselt  ja kinnistamismenetlus viiakse läbi elektrooniliselt. Samuti tehakse kinnistusraamatu kanded  infosüsteemi abil elektroonilistesse kinnistusregistriosadesse.

2010. aasta alustati üleminekut elektroonilisele kinnistustoimikule ning käesoleva aasta maikuus alustas tööd kinnistuportaal, mis võimaldab kasutajatel kinnistamisavaldusi reaalajas koostada ning esitada. Lähiaastatel on kavas täiendada elektroonilist kinnistusraamatut erinevate teenustega, mis aitavad kasutajatel kinnistusraamatusse kantud andmetega tutvuda, täiendada veelgi andmevahetust teiste riiklike infosüsteemidega ning digiteerida kogu kinnistusosakondade paberarhiiv.

Justiitsministeeriumi avalike suhete talitus