Valitsus kiitis heaks inimkaubandust kriminaliseeriva seaduse eelnõu

01.12.2011 | 00:00

    • Jaga
Tänasel istungil otsustas valitsus heaks kiita muudatused, millega tuuakse karistusseadustikku sisse uued inimkaubandust kriminaliseerivad koosseisud.

Justiitsminister Kristen Michali sõnul läbis täna valitsuse poolt heaks kiidetud eelnõu ministeeriumites koguni kaks kooskõlastusringi ning oma arvamust avaldasid ka mitmete vabatahtlike organisatsioonide esindajad, mistõttu saab öelda, et tegemist on hästi läbimõeldud ja -arutatud eelnõuga.

Ministri sõnul täiendab valitsuses heaks kiidetud eelnõu karistusseadustikku kolme inimkaubanduse koosseisuga, mis on eristatavad sõltuvalt kannatanu ärakasutamise eesmärgist, ehk inimkaubandus seksuaalse ärakasutamise eesmärgil, orjastamise eesmärgil ja elundi eemaldamise eesmärgil. „Kui inimkaubanduse eesmärgiks on kannatanu prostitutsioonist või muust seksuaalset ärakasutamist võimaldavast tegevusest kasu saada, on ettenähtud karistused karmimad kui näiteks töö- või võlaorjusesse asetamise eesmärgi korral,“ rääkis Michal.

Justiitsministri sõnul karmistab eelnõu karistusmäärasid, muutes nad kohati isegi karmimaks, kui seda nõuab inimkaubanduse direktiiv, tuues näiteks karistuse seksuaalse ärakasutamise või elundi eemaldamise eesmärgiga inimkaubanduse, mille eest on eelnõus ette nähtud vangistus kuni 7 aastani, samas kui direktiiv näeb ette 5 aastat.

Michal rõhutab, et inimkaubanduse koosseisust puudub fraas „tahte vastaselt“, mis tähendab, et edaspidi ei vabasta kannatanu nõusolek kurjategijat vastutusest. „Selline muudatus tähendab seda, et inimkaubanduse eest süüdistuse esitamiseks pole vaja tõendada, et kannatanu ei olnud kuriteo toimepanemisega nõus, välistades sedasi olukorrad, kus süüdistatav tooks kohtus välja mahuka lepingu, millega kannatanu oleks justkui nõustunud enda ekspluateerimisega,“ ütles minister

„Inimkaubanduse, kui erakordselt julma kuritegevuse  vastane võitlus saab olla edukas, kui selle vastu on head koostööd tegev avalik sektor koos erinevate vabaühendustega. Selle eelnõu koostamisel on tehtud väga head koostööd - tunnustan sotsiaal-, välis-  ja siseministeeriumi, prokuratuuri ning erinevaid vabaühendusi, kes panustasid inimkaubandust kriminaliseerivasse eelnõusse. Selleks, et ohustatud inimrühmade  jaoks seaduse muudatusest saadav kasu oleks suurem, tuleb õiguskaitseasutuste ja ohvreid esindavate organisatsioonidega jätkuvalt koostööd teha ja ühiseid koolitusi korraldada,“ lisas minister.

Eelnõu valmis välisministeerium, siseministeerium, sotsiaalministeerium, prokuratuuri, MTÜ Eluliin, Eesti Naisteühenduste Ümarlaua ja Eesti Naiste Varjupaikade Liidu koostööna.

Koostatud eelnõuga pälvis justiitsministeerium ka Eesti Naisteühenduste Ümarlaua 2011. aasta Valge Lindi auhinna

Justiitsministeeriumi avalike suhete talitus