Valmis infovoldik võlgnike õigustest täitemenetluses

30.11.2020 | 11:00

30.11.2020. Justiitsministeeriumil valmis infovoldik, kus on antud põhjalik ülevaade sellest, millised on võlgnike õigused täitemenetluses. Voldik on kättesaadav ministeeriumi kodulehel.
    • Jaga

30.11.2020. Justiitsministeeriumil valmis infovoldik, kus on antud põhjalik ülevaade sellest, millised on võlgnike õigused täitemenetluses. Voldik on kättesaadav ministeeriumi kodulehel.

„Kuna justiitsministeeriumi poole pöörduvad paljud hädas olevad võlgnikud, kes ei tea enda õigustest täitemenetluses, siis otsustasime selle info ühte kohta kokku koondada, nii et inimestel oleks seda lihtne leida,“ ütles justiitsministeeriumi vabakutsete talituse juhataja Gunnar Vaikmaa.

„Soovime anda inimestele ülevaate, kuidas oma õigusi täitemenetluses kaitsta ja realiseerida. Samuti, mis tähtaegade jooksul tuleks teha avaldused või esitada kaebus kohtutäiturile. Eelkõige soovime infolehega anda võlgnikule ülevaate esmastest sammudest, mida tuleks astuda,“ lisas Vaikmaa.

Voldikust leiab info selle kohta, kust saab enda täitemenetluse kohta teavet ning millisel juhul pöörduda kohtutäituri enda, millal kohtutäiturite- ja pankrotihaldurite koja ning mis küsimustes justiitsministeeriumi või kohtu poole. Samuti, kuidas ja aja jooksul esitada kohtutäiturile kaebus ja millise aja jooksul peab täitur vastama.

„Kõige olulisema info enda võla ning tähtaegade kohta leiab inimene alati täitmisteatest, mistõttu on ka oluline, et inimese aadress rahvastikuregistris oleks korrektne ja täitur saaks teatise kohale toimetada. Samuti on oluline alati vastata täituri küsimustele ning esitada talle vajalik teave,“ selgitas Vaikmaa.

Voldikust leiab veel teabe maksegraafiku sõlmimise kohta ning mida teha siis, kui täitur on arestinud arestimisele mittekuuluva summa. Sel juhul tuleb kohtutäituri poole pöörduda viivitamatult. Voldikus on kirjas ka informatsioon arestivaba miinimumi suurendamise kohta.

Justiitsministeeriumi avalike suhete talitus