Vangistusseaduse kaasajastamise ja digilahenduste eelnõu läks kooskõlastusringile

25.04.2023 | 16:32

Justiitsministeerium saatis kooskõlastusringile eelnõu, mis laiendab vanglas kinnipeetavate võimalusi sidevahendite kasutamiseks ning soodustab digitaalset asjaajamist. Muudatused on mõeldud riigi halduskoormuse vähendamiseks ja endiste õigusrikkujate paremaks ühiskonda sulandamiseks.
    • Jaga

Eelnõuga on plaanis kohati laiendada kinnipeetavate võimalusi interneti kasutamiseks, võimaldada avavangla kinnipeetavatel kasutada mobiiltelefoni ning suurendada lühiajaliste kohtumiste võimalusi mh videosilla vahendusel.

Justiitsminister Kalle Laaneti sõnul aitab kehtiva seaduse kaasajastamine hoida kokku riigi vahendeid, minna üle digitaalsele haldusmenetlusele ja kinnipeetavaid paremini ühiskonda sulandada. „Selliseid õigusi ja kohustusi reguleerivad sätted on pikka aega püsinud suuresti muutusteta, kuid ühiskond ja digilahendused on aja jooksul üksjagu arenenud. Muudatused on mõistlikud ka säästmaks tööaega ja vahendeid, mis muidu kuluksid näiteks paberil asjaajamise peale,“ tõdes justiitsminister.

Täpsemalt on plaanis vangistusseadust täiendada võimalusega, mille järgi võib kinnipeetav esitada taotlusi ja muid pöördumisi elektrooniliselt, kui vanglas on selleks turvaline lahendus. Üleminek digitaalsele dokumentide esitamise korrale aitab hoida kokku neidki vahendeid, mis kuluvad näiteks kinnipeetava paberil esitatud dokumentide skaneerimisele.

Avavangla kinnipeetavatele on plaanis laiendada ka interneti ja mobiiltelefoni kasutamise võimalusi, kuna see aitab kinnipeetavaid eluks väljaspool vanglat paremini ette valmistada. Seejuures jääb vanglateenistusele võimalus kontrollida kinnipeetava tegevust.

„Võimaldades kinnipeetavatele lühiajalisi kohtumisi videosilla vahendusel, on neil lihtsam suhelda nii omakste kui ka oma kaitsja, advokaadi, vaimuliku, notari või välisriigi konsulaartöötajaga. Avavangla kinnipeetavatele mobiiltelefoni väljastamine aitab aga pidada sidet näiteks oma tööandja või haridusasutusega, ühtlasi saab ta nii igal ajal võtta ühendust vanglaga ja vastupidi,“ ütles justiitsminister.

Mainitud digilahenduste võimaldamiseks on kavas anda vanglatele õigus kinnipeetavate isikuandmete vajalikus mahus käitlemiseks, kui kinnipeetav on andnud selleks nõusoleku.

Andri Küüts

avalike suhete nõunik