Varguste arv on võrreldes eelmise aastaga ligi veerandi võrra vähenenud

14.09.2011 | 00:00

    • Jaga
Sel aastal 8 kuu jooksul toime pandud kuritegude arv on võrreldes eelmise aastaga 15% vähenenud, enim on langenud varguste arv.

Justiitsminister Kristen Michali sõnul on kuritegevuse langustendents rõõmustav ning eriti positiivne on just varguste arvu langus, mis on 8 kuu võrdluses vähenenud tervelt 4093 kuriteo ehk 23% võrra.

 „Lisaks vargustele võib suurema langusega kuriteoliikidest veel välja tuua 36% võrra vähenenud kelmused, 36% võrra vähenenud avaliku korra rasked rikkumised ning 20% võrra langenud omavolilised sissetungid. Paraku on aga 9% võrra kasvanud liikluskuritegude toimepanek,“ sõnas Michal.

 Minister ütles, et statistika kohaselt on sel aastal 8% võrra kasvanud ka kehaliste väärkohtlemiste arv, jäädes siiski samale tasemele kui üle-eelmisel aastal.

 „Samas teatab ohvriuuringu andmetel kallaletungist või ähvardusest politseile vaid iga neljas ohver, mistõttu on kriminaalstatistika põhjal vägivallakuritegude tegelikku muutust keeruline hinnata. Seega on väga oluline, et inimesed – nii ohvrid ise kui kaaskodanikud – annaks sellistest juhtudest politseile teada, sest vaid niimoodi on võimalik vägivallakuritegudega edukalt võidelda,“ rõhutas Michal.

 Justiitsministeeriumi kriminaalpoliitika osakonna nõunik Urvo Klopets märkis, et võrreldes eelmise aastaga on 151 kuriteo võrra kasvanud ka ähvardamiste arv.

 „Ähvardamiste arvu kasv võibki viidata ohvrite suuremale teadlikkusele sellest, et ka ähvardamise näol on tegu kuriteoga. Ähvardamise puhul on kuriteoga tegemist juhul, kui ähvardatakse tapmise, tervisekahjustuse tekitamise või olulises ulatuses vara rikkumise või hävitamisega ja on alust karta ähvarduse täideviimist,“ selgitas Klopets.

 Kuritegude arv langes 8 kuu võrdluses kaheteistkümnes maakonnas, langus oli suurim Läänemaal, Harjumaal ning Tartumaal

 Lisaks vargustele on eelmise aastaga võrreldes vähenenud ka röövimiste arv (15%).

 Käesoleva aasta 8 kuu kuritegevuse statistikaga saate tutvuda siin: http://www.just.ee/kriminaalstatistika

Justiitsministeeriumi avalike suhete talitus