Veneetsia komisjoni liikmeks saab Lauri Mälksoo

19.10.2021 | 13:55

19.10.2021. Justiitsministeerium valis Euroopa Nõukogu Veneetsia komisjoni Eestit esindavaks liikmeks Tartu Ülikooli rahvusvahelise õiguse professori Lauri Mälksoo.
    • Jaga

19.10.2021. Justiitsministeerium valis Euroopa Nõukogu Veneetsia komisjoni Eestit esindavaks liikmeks Tartu Ülikooli rahvusvahelise õiguse professori Lauri Mälksoo.

Euroopa Nõukogu komisjon "Democracy through law" ehk Veneetsia Komisjon on nõuandev organ, mis nõustab Euroopa Nõukogu konstitutsiooniõiguses. See koosneb sõltumatutest riigiõiguse ekspertidest, kes koostavad uurimusi, arvamusi ja juhtnööre õigusriigi ja demokraatia edendamiseks mitte ainult Euroopa Nõukogu liikmesriikides, vaid ka väljaspool Euroopat.

Lauri Mälksoo on rahvusvaheliselt tunnustatud teadlane, kelle teadustöö ning senine töökogemus loovad head eeldused komisjoni liikme ülesannete täitmiseks. Lauri Mälksoo alustab tööd komisjoni liikmena novembris. Veneetsia Komisjoni liikme töö on tasustamata ja see on tähtajaline, kestusega neli aastat. Senine pikaaegne komisjoni liige Tallinna Ringkonnakohtu kohtunik Oliver Kask jätkab komisjoni asendusliikmena.

Komisjoni liige osaleb eksperdirühma töös, sh uurimuste, arvamuste ja juhtnööride koostamises õigusriigi ja demokraatia edendamiseks. Samuti pakub ta õigusnõustamist ning aitab riike, kes soovivad viia oma õigusliku ja institutsioonilise struktuuri vastavusse Euroopa standardite ja rahvusvaheliste kogemustega demokraatia, inimõiguste ja õigusriigi valdkonnas. Lisaks aitab ta kaasa ühise põhiseadusliku pärandi levitamisele.

Komisjon töötab kolmes valdkonnas: demokraatlikud institutsioonid ja põhiõigused, konstitutsiooniõigus ja tavaõigus ning valimised, referendumid ja poliitilised erakonnad.

Komisjon moodustati 1990. aastal. Selle töös osalevad 62 riigi esindajad, neist 47 Euroopa Nõukogust ja 15 mujalt. Komisjoni peakorter asub Strasbourg´'is ja plenaaristungid toimuvad Veneetsias neli korda aastas. Komisjoni töö kohta saab täpsemalt lugeda Euroopa Nõukogu kodulehelt.
 

Justiitsministeeriumi avalike suhete talitus