Viru maakohtu uus esimees on Liina Naaber-Kivisoo

22.02.2021 | 10:17

22.02.2021. Justiitsminister Maris Lauri nimetas tänasest Viru maakohtu esimehena ametisse seni Narva kohtumaja kohtunikuna töötanud Liina Naaber-Kivisoo.
    • Jaga

22.02.2021. Justiitsminister Maris Lauri nimetas tänasest Viru maakohtu esimehena ametisse seni Narva kohtumaja kohtunikuna töötanud Liina Naaber-Kivisoo.

Naaber-Kivisoo on Viru maakohtu kohtunikuna töötanud alates 2018. aastast. Varem on ta töötanud vandeadvokaadina kahes büroos ning aastatel 2012-2015 jurist-lingvistina Euroopa Komisjoni õigusteenistuses.

Naaber-Kivisoo on lõpetanud 2003. aastal Tartu ülikooli õigusteaduskonna.

„Liina Naaber-Kivisoo peab Viru maakohut juhtima asudes oluliseks digitaalse kohtumenetluse juurutamist, mis on ka üks justiitsministeeriumi ning valitsuskoalitsiooni prioriteete. Tal on olemas juhile vajalikud isiksuseomadused ja  selge arusaam kohtu esimehe ülesannetest ning ta mõistab Viru maakohtu rolli piirkonna arengu toetamisel,“ ütles justiitsminister Maris Lauri. „Samuti hindan seda, et Liina Naaber-Kivisoo soovib suurendada kohtute töö läbipaistvust avalikkuses ning suhetes menetlusosalistega, kuna ühiskonnal on ootus, et kohtud selgitaksid oma otsuseid selgemini. Tal on varasem töökogemus vandeadvokaadina, mistõttu oskab ta näha kohtusüsteemi arenguvajadusi ka väljastpoolt pilguga.“

Maakohtu esimehe ametiaeg algab täna, 22. veebruaril ja kestab seitse aastat. „Mulle läheb väga korda Viru maakohtu ja Virumaa käekäik,“ ütles Liina Naaber-Kivisoo. „Viru maakohtu suurim väärtus on pühendunud ja innustunud inimesed, kelle igapäevane panus teeb Viru maakohtust tugeva organisatsiooni. Selliste inimeste ja sellise kohtu juht on suur rõõm ja au olla,“ lausus Naaber-Kivisoo.

Naaber-Kivisoo kandidatuuri toetas Viru maakohtu üldkogu ning kiitis 19. veebruari istungil ühehäälselt heaks kohtute haldamise nõukoda ja vastavalt kohtute seadusele nimetas justiitsminister ta ametisse.

Justiitsministeeriumi avalike suhete talitus